Op zondag 7 januari a.s. wordt de najaarsledenvergadering gehouden. Aanvang is 14.30 uur. Na afloop van de ledenvergadering volgt de nieuwjaarsreceptie, deze begint om ongeveer 16.00 uur.

De agenda voor de ledenvergadering volgt.