Contributie

Onderstaand het overzicht van de contributiebedragen voor het seizoen 2016 – 2017:

Geb. jaar Contributie Aut. incasso
Senioren t/m 1997 173,50 168,50
JO 19 (A-junioren) 1998 – 1999 132,00 127,50
JO 17 (B-junioren) 2000 – 2001 118,00 114,50
JO 15 (C-junioren) 2002 – 2003 118,00 114,50
JO 13 (D-pupillen) 2004 – 2005 101,50 99,00
JO 11 (E-pupillen) 2006 – 2007 101,50 99,00
JO 9 (F-pupillen) 2008 – 2010 101,50 99,00
Kabouters 2011 – 2012 30,00 30,00
Ondersteunend lid 40,00 39,00
Seizoenskaart 16,00 15,50
Donateur 14,50 14,00

M.i.v. het seizoen 2014-2015 is een kledingfonds ingevoerd. Spelende leden betalen hiervoor € 10,00 per seizoen.

Contributie-inning via automatische incasso:

Een aantal jaren geleden zijn we begonnen met automatisch incasseren van de contributies. Ongeveer 80% van de leden heeft een machtiging afgegeven. Dit percentage willen we graag op 100% hebben. Dus ook nu weer het verzoek aan diegenen die nog geen machtiging hebben afgegeven:

Machtigingsformulier

Op het contributie-overzicht kunt u zien wat uw voordeel is bij automatische incasso. Ons voordeel is minder kosten en minder administratieve rompslomp.

Maak de automatische incasso een succes en stuur de ingevulde machtiging naar:

v.v. Havelte
p/a Ingrid de Vos
Gruttoweg 12
7971 DV  Havelte

e-mail: contributie@vvhavelte.nl

Incasso datums zijn: eind september 2016
eind november 2016
eind februari 2017

Diegenen die reeds een machtiging hebben afgegeven ontvangen geen nota. Voor vragen over de contributie-inning kunt u zich wenden tot Ingrid de Vos (0521 – 342168).

Opzegging van het lidmaatschap van v.v. Havelte moet schriftelijk gebeuren voor 1 juli bij de ledenadministratie:

De heer Z. Huisman
Koningskamp 13
7971 AH  Havelte

Tel.: 0521 – 342188

E-mail: ledenadministratie@vvhavelte.nl